Ankara İşçi Hakları Avukatı

Ankara işçi hakları avukatı İş Hukuku’ndan kaynaklanan ihtilafların çözümü için hukuki bilgisini sunan kişidir. Ankara işçi hakları avukatı olarak büromuz avukatları işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, fazla mesai ücretleri gibi alacaklarının tam ve doğru şekilde elde edilebilmesi için hukuki destek sunmaktadırlar. İşverenin sürekli bir şekilde işçiye ihtiyacı olduğundan iş sözleşmesin en karakteristik özelliği sürekli olmasıdır. İş sözleşmesi sü...


Ankara İşçi Avukatları

Ankara işçi alacakları avukatı, iş sözleşmesinin feshinden sonra işçilerin alacaklarının tam ve doğru bir şekilde elde edilebilmesi için hukuki destek sunan kişidir. Ankara işçi avukatları olarak gerek işe iade davalarında gerek ise işçilik alacaklarında müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız. İş Hukuku’nda en telem ilke “işçi yararına yorum” ilkesidir. İlkeyi kısaca açıklamak gerekirse işçi yararına yorum ilkesi nispi emredici kuralların işçi lehine yorumlanmasıdır. Örnek vermek gerekirs...