Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan çıkarma, kanunda belirlenen koşulların gerçekleşmesi durumunda saklı paylı mirasçının saklı payından yoksun bırakılmasıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 510 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Mirasçılıktan çıkarma cezai ıskat veya koruyucu ıskat olarak gerçekleştirilebilmektedir. Cezai ıskat olarak kabul edilen mirasçılıktan çıkarma türünde kanun koyucu aile ve yakınlarına karşı aile bağlarını zedeleyen mirasçının mirastan mahrum kalmasına olanak tanımıştır. Koruyucu ıskat ise altsoyun ...


Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Miras taksim sözleşmesi, mirasın ne şekilde paylaşılacağına dair hazırlanan bir sözleşme çeşididir. Miras taksim sözleşmesi ile miras paylarının mirasçılar tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır. Miras paylaşma sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve tüm mirasçılar tarafından imzalanması gerekmektedir. Miras taksim sözleşmesi, borçlandırma niteliği bulunan bir sözleşme olması dolayısıyla sözleşmede bulunan edimlerin ifa edilmesi gerekmektedir. Miras taksim sözleşmesinin hazırlanmasından so...


Mirastan Feragat Nedir?

Mirastan feragat, bir mirasçının mirasbırakanın ölümü halinde doğacak olan haklarından vazgeçtiğini beyan ettiği miras sözleşmesi türüdür. Mirastan feragat sözleşmesi yapan mirasçı, beklenen hakkından feragat etmekte ve mirasçılık sıfatını doğmadan kaybetmektedir. Mirastan feragat saklı pay sahibi mirasçılar tarafından ivazlı veya ivazsız olarak yapılabilmektedir. Saklı pay sahibi olmayanların mirastan feragat etmelerine herhangi bir engel bulunmasa da, söz konusu mirasçıların mirasbırakan ta...


Veraset İlamı Nedir?

  Veraset ilamı, kişilerin mirasçılık sıfatlarını ve mirasta sahip oldukları pay oranlarını gösteren belgedir. Veraset ilamı mirasçılık belgesi olarak da bilinmektedir. Belgede yalnızca talep eden kişinin değil, tüm mirasçıların miras hakkı ve payları bulunmaktadır. Veraset ilamı, mirasçılık sıfatının belgelendirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle mirasçılığın ispatı ve terekedeki mallar üzerinde tasarrufta bulunmak için belgeye sahip olmanız gerekmektedir. Veraset İlamı Talep Etme Koş...