Kiracının hakları, kira sözleşmesinin karşılıklı irade beyanları ile kurulması durumunda sözleşmenin taraflarından birisi olan kiracının sahip olacağı haklardır. Bu kapsamda talep edilebilecek temel kiracı hakları şu şekilde sıralanabilmektedir:   Kiracının kira sözleşmesine konu malın kullanılmasının veya yararlanılmasının kendisine bırakılmasını talep etme hakkı Kira sözleşmesinin kiracı aleyhine düzenlenmesi yasağı Kiralanın kullanım elverişliliğinin ortadan kalması veya azalması...


Ev Sahibi Hakları 2023

Ev sahibinin hakları, kira sözleşmesinden doğan temel haklardır. Ev sahibi hakları noktasında düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yapılmıştır. Kanun kapsamında ev sahibinin temel hakları şu şekilde sıralanabilmektedir:   Ev sahibinin kanunda öngörülen sınırlara uyması kaydıyla, her yeni kira sözleşmesinde kira bedelinde artırım yapma hakkı bulunmaktadır. Yasal sınırlar çerçevesinde yapılan kira bedelini artırımının kiracı tarafından kabul edilmemesi halinde ev sahibinin kira...


Kira Uyarlama Davası

  Kira bedelinin uyarlanması için TBK kapsamında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte kira uyarlama davası açılabilmesi için Yargıtay’ın benimsemiş olduğu bazı esaslar bulunmaktadır. Bu kapsamda taraflarca kararlaştırılan kira bedelinin günün koşullarına uygun olarak uyarlanmasının talep edilebilmesi için dikkate alınan unsurlar şu şekilde sıralanabilmektedir: · Tarafların kararlaştırılan kiranın uyarlanmasını talep edebilmeleri için aralarında bir kira sözleşmesinin bulunm...