Ankara'da hizmet veren hukuk büromuz, özel hukuk alanında müvekkillerimize kapsamlı ve etkili hukuki destek sunmaktadır. Özel hukuk, bireyler ve özel tüzel kişiler arasındaki ilişkilere odaklanır ve birçok alt dalı içerir. Hukuk büromuz, bu alt dallarda müvekkillerimize çözüm odaklı hizmetler sunmaktadır.

Aile Hukuku: Aile hukuku, boşanma, velayet, nafaka, mal rejimi gibi ailevi ilişkilere yönelik hukuki konuları kapsar. Hukuk büromuz, müvekkillerimize aile hukuku alanında danışmanlık yapmakta ve onların haklarını en iyi şekilde korumaktadır. Aile hukuku konularında hassas bir yaklaşım sergileyerek, müvekkillerimize destek verir ve adil çözümler sunarız.

Miras Hukuku: Miras hukuku, vasiyetnameler, mirasçılık, mirasın paylaşımı gibi konuları içerir. Hukuk büromuz, müvekkillerimize miras hukukuyla ilgili olarak danışmanlık hizmeti sunar ve miras süreçlerinde etkili bir şekilde destek sağlar. Mirasçı hakları, miras paylaşımı ve mirasçılık konularında müvekkillerimize rehberlik ederiz.

İş Hukuku: İş hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenler. İş sözleşmeleri, işçi tazminatları, iş güvenliği gibi konular iş hukukunun alt dallarına örnek olarak gösterilebilir. Hukuk büromuz, iş hukuku konusunda uzman avukatlarımızla müvekkillerimize hizmet sunmaktadır. İşçi alacakları, işçi hakları, iş sözleşmeleri, tazminat talepleri ve iş güvenliği gibi konularla ilgili olarak müvekkillerimizin yanında yer alırız.

Sözleşme Hukuku: Sözleşme hukuku, bireyler ve kurumlar arasında yapılan anlaşmalara ilişkin hukuki düzenlemeleri içerir. Sözleşme hazırlığı, sözleşme uyuşmazlıkları gibi konular sözleşme hukukunun temel alanları arasındadır. Hukuk büromuzda müvekkillerimize sözleşme hukuku alanında danışmanlık hizmeti ve sözleşme süreçlerinde hukuki çözümler sunmaktayız.

Mülkiyet Hukuku: Mülkiyet hukuku, taşınmaz mal mülkiyeti, kira sözleşmeleri, taşınmaz alım-satım gibi konuları kapsar. Kaya Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize mülkiyet hukukuyla ilgili olarak danışmanlık yapar ve mülkiyetle ilgili hukuki sorunları çözmek için çaba sarf ederiz. Taşınmaz mal edinimi, kiralama işlemleri, tapu işlemleri ve mülkiyet uyuşmazlıkları konularında müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.

Fikri Mülkiyet Hukuku: Fikri mülkiyet hukuku, patent, telif hakları, ticari markalar gibi entelektüel mülkiyet konularını içerir. Bu kapsamda patent başvuruları, telif hakları ihlalleri, ticari marka tescili gibi konularda müvekkillerimizi yönlendirmekteyiz.

Ticaret Hukuku: Ticari işlemler, şirket kuruluşu, sözleşmeler, ticaret uyuşmazlıkları gibi konularda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunarak ticari faaliyetlerinde hukuki güvence sağlamaktayız. Ticaret sözleşmeleri, şirketlerin kuruluş süreci, işletme sözleşmeleri ve ticari uyuşmazlıklar gibi konularla ilgili olarak hizmet vermekteyiz.

Kaya Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sizinle işbirliği yaparak, hukuki sorunlarınızı çözmek için çaba sarf ederiz. Müvekkillerimizin haklarını koruma, adil çözümler bulma ve hukuki süreçlerini etkin bir şekilde yönetme konularında hassas bir yaklaşım sergileriz.